ข่าวสารและบทความ

บรรยายพิเศษในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในสถานประกอบการ

  • 12 ก.ย. 2562
  • 1,951 VIEW

GPM ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตได้มีความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมีนิสิต/นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 90 คน