ข่าวสารและบทความ

บรรยายความรู้ทางด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์

  • 29 มี.ค. 2567
  • 668 VIEW

บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เข้าไปบรรยายให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการบางนา ในหัวข้อ ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และแนะแนวอาชีพทางด้านงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านนี้