ข่าวสารและบทความ

อบรมการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และการจัดการประชุมต่างๆ

  • 29 มี.ค. 2567
  • 669 VIEW

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และการจัดการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารนิติบุคคล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยคุณนพพร ศิริสวัสดิ์ บรรยายให้กับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการหมู่บ้าน รวมถึงการแบ่งปันข้อมูล และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขปัญหา