ข่าวสารและบทความ

กิจกรรมวิ่งการกุศล "MD RUN 2023 แด่คุณครูด้วยดวงใจ"

  • 24 ม.ค. 2567
  • 1,248 VIEW

คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล "MD RUN 2023 แด่คุณครูด้วยดวงใจ" ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 โดยเป็นการวิ่ง Fun Run ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน