ข่าวสารและบทความ

รับมองรางวัลโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน

  • 24 ม.ค. 2567
  • 927 VIEW

บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ารับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) "โครงการเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม