ข่าวสารและบทความ

Workshop - GPM Empowerment 2024

  • 29 มี.ค. 2567
  • 801 VIEW

ผู้บริหาร บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ GPM Empowerment 2024 โดยคุณอรฤดี ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ และคุณจิรยา กรรณสูต กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ให้กับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการอาคาร และผู้จัดการหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการให้บริการของบริษัท และร่วมมือกันพาบริษัทไปสู้เป้าหมายเดียวกัน