ข่าวสารและบทความ

GPM ร่วมกิจกรรม MD Run 2019 ภายใต้ Concept ใครๆก็วิ่งได้

  • 28 ส.ค. 2562
  • 2,201 VIEW

ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม MD Run 2019
สนับสนุนการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงาน
และยังได้มีส่วนร่วมกับศิษย์มาแตร์ฯ แสดงกตเวทิตาจิต วิ่งเพื่อครู เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา