ข่าวสารและบทความ

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรมารยาทในการรับโทรศัพท์ การต้อนรับแขก และการแต่งกาย

  • 27 ก.ย. 2562
  • 2,235 VIEW

บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร “กมารยาทในการรับโทรศัพท์ การต้อนรับแขก และการแต่งกาย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชมพูนุช คคนานต์กุล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานในการทำงานที่ดี ให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน