ข่าวสารและบทความ

อบรมทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  • 3 ธ.ค. 2562
  • 2,497 VIEW

บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ เเมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (presentation skills) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.เกสรา วลัญช์เดช วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอ และการจัดทำเนื้อหา/สไลด์ให้น่าสนใจ ให้สามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ กับคณะกรรมการฯ และลูกบ้านอย่างมืออาชีพ