ข่าวสารและบทความ

อบรมหลักสูตร การตรวจอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

  • 22 พ.ค. 2562
  • 3,160 VIEW

บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร “การตรวจอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักความปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุริยา ภูบ้านหม้อ วิทยากร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานในการทำงานที่ดี ให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เป็นการยกระดับคุณภาพการทำงาน สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย