ข่าวสารและบทความ

GPM ขึ้นรับมอบรางวัล หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

  • 24 ก.ย. 2563
  • 1,365 VIEW

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาตัวเเทนจาก บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ เเมเนจเม้นท์ ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางการพัฒนาบุคลากรทางด้านทรัพยากรอาคาร ทั้งนี้้เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและวางแผนอาชีพตัวเองในอนาคตต่อไป