ข่าวสารและบทความ

อบรมหลักสูตร New Edge Presentation for High Impact

  • 22 พ.ค. 2562
  • 3,498 VIEW

บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาพนักงาน ในหลักสูตร "New Edge Presentation for High Impact" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.เกสรา วลัญช์เดช วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอ และการจัดทำเนื้อหา/สไลด์ให้น่าสนใจ ให้สามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ กับคณะกรรมการฯ และลูกบ้านอย่างมืออาชีพ