เกี่ยวกับเรา

ABOUT US
Getting to know us
Guardian Property Management (GPM)

บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์จำกัด เป็นบริษัทบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์ ที่ครบวงจรด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทีมงานกว่า 20 ปี ทำให้เราเข้าใจ ในรายละเอียดของการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย สามารถปรับกลยุทธ์และนำเสนอระบบการจัดการ ให้เหมาะสมกับโครงการ เพื่อทำให้ผู้อาศัย ผู้ใช้อาคาร และเจ้าของโครงการ ได้รับความพึงพอใจและได้รับผลประโยชน์สูงสุด

OUR VISION
Organization goals
ยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้าน ผู้อยู่อาศัยและชุมชน ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพ และมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทุกแห่งสำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การดูแลของ GPM
มั่นใจกับบริการของ Guardian Property Management
Key competitive differentiation
  • ประสบการณ์บริหารอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี
  • ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อความรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ ง่ายต่อการตรวจสอบ
  • ทำงานอย่างมืออาชีพ โดยทีมงานคุณภาพ ด้วยมาตรฐานสากล
  • ให้บริการด้วยความเข้าใจ และใส่ใจทุกรายละเอียด
  • ควบคุมมาตรฐานพร้อมวัดผลการปฏิบัติงาน มีหน่วยงานส่วนกลางตรวจสอบ
  • ทีมงานสนับสนุนจากส่วนกลางเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่งโมง
  • ทำงานเชิงรุก ทั้งวางแผน และตรวจสอบก่อนเกิดปัญหา
  • บริการตรวจสุขภาพห้องชุดให้ผู้อยู่อาศัย ซักซ้อมเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ
  • จัดกิจกรรม เพื่อสร้างสังคมการอยู่อาศัยที่ดี