ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการอาคาร

Full-time

  • 9 พ.ค. 2562
  • 3,693 VIEW

คุณสมบัติ:

อายุ 27 ขึ้นไป
ทักษะการเป็นผู้นำ
มีความรู้ในการบริหารงานนิติบุคคล พรบ.อาคารชุด
ชอบทำงานที่ท้าทาย ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมงานได้
สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งพูดและเขียน
มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอ
ใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

การศึกษา :

ปริญญาตรี การบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์:

มีประสบการณ์ในงานบริหารอาคารอย่างน้อย 3 ปี

สถานที่ :

กรุงเทพฯ

 

กรุณาส่งรายละเอียดการสมัครงาน ได้แก่ Resume, Transcript, ประสบการณ์การทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้