ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

Full-time

  • 9 พ.ค. 2562
  • 2,573 VIEW

คุณสมบัติ:

เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนตได้

มีภาวะผู้นำ ,อดทน, และมีใจรักในงานบริการ

มีประสบการณ์ด้านงานช่างอาคารชุดหรือหัวหน้าช่างอาคาร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

ไม่มีประวัติอาชญากรรม

การศึกษา :

ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็คทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไปในด้านบริหารอาคารชุด

สถานที่ :

กรุงเทพฯ

 

กรุณาส่งรายละเอียดการสมัครงาน ได้แก่ Resume, Transcript, ประสบการณ์การทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

 

สวัสดิการ

• ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
• ประกันสุขภาพ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เครื่องแบบพนักงาน
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่าโทรศัพท์มือถือ (ตามตำแหน่ง)
• ค่าน้ำมันรถ (ตามตำแหน่ง)
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี