ร่วมงานกับเรา

ผู้ดูแลอาคาร

Full-time

  • 9 พ.ค. 2562
  • 2,561 VIEW

คุณสมบัติ:

เพศชาย / หญิงอายุ ระหว่าง 22 ปีขึ้นไป

บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มี service mind

มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดี

วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สามารถทำงานในภาวะกดดันได้

มีประสบการณ์การทำงานในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การศึกษา :

ปริญญาตรี การบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

สถานที่ :

กรุงเทพฯ

 

กรุณาส่งรายละเอียดการสมัครงาน ได้แก่ Resume, Transcript, ประสบการณ์การทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

 

สวัสดิการ

• ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
• ประกันสุขภาพ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เครื่องแบบพนักงาน
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่าโทรศัพท์มือถือ (ตามตำแหน่ง)
• ค่าน้ำมันรถ (ตามตำแหน่ง)
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี