บริการ

บริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์
(Apartment Management)

• จัดเก็บข้อมูลผู้เช่า ในระบบจัดการทางด้านบัญชี
• ทำทะเบียนทรัพย์สินและเชื่อมโยงระบบ สามารถคำนวณค่าเสื่อมในระบบบัญชี
• จัดทำงบประมาณ การจัดการ อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า
• บริหารจัดการและดูแลการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาตาม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
• บริการดูแลภายในห้องเช่า
• เป็นตัวแทนเจ้าของอพาร์ทเม้นท์ ส่งมอบ/รับมอบ ห้องเช่า/บ้านเช่า
• เป็นตัวแทนดูแลเจรจาต่อรอง และต่อสัญญาเช่า ภายใต้นโยบายเจ้าของ
• บันทึกมาตรวัดน้ำประปา ไฟฟ้า และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ